Име на Играч
Alliance
Име на Остров
Име на Град
Чудо
Кметство
-
X
-
Y
-
Градове
-
Чудо
-
Дърво
-

-
Status


Общи точки
-
Строители
-
Ниво на сгради
-
Учени
-
Ниво на подобрения
-
Военноначалници
-
Складирано злато
-
Offensive points
-
Defence points
-
Trade high score
-
Ressources
-
Donations
-
Piracy
-
Популация
-